Huisregels

Huisregels rondom de evenementen in het Batavierhuis

 1. Volg de instructies van het personeel op, voor je eigen veiligheid en die van anderen.
 2. Betreden van het Batavierhuis is geheel op eigen risico en alleen mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Daarbij gelden nog een aantal aanvullende regels:
  a. Indien een medewerker van het Batavierhuis je verzoekt je te legitimeren, dien je een geldig legitimatiebewijs te overleggen;
  b. Het kan zijn dat er gecontroleerd/gefouilleerd wordt. Deze controle is verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Bij een controle moet je meewerken.
  c. Het gebruik van de garderobe is verplicht. Naast jassen geldt dit ook voor tassen, paraplu’s, en dergelijke;
  d. Meebrengen van drank, etenswaar en/of huisdieren is niet toegestaan;
  e. Ook wapens en/of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, zijn streng verboden;
  f. Bezoekers jonger dan 16 jaar moeten begeleid worden door een volwassene (18 jaar of ouder).
 3. Het Batavierhuis houdt zich aan de wet, waaronder de Drank- en Horecawet. Dit betekent onder andere:
  a. Alcoholmisbruik is verboden;
  b. De minimum leeftijd voor alcoholgebruik is 18 jaar;
  c. Roken, inclusief elektronisch roken, is niet toegestaan, er is geen aparte rookruimte dus roken kan uitsluitend buiten aan de achterzijde van het gebouw;
  d. Handel in en gebruik van soft- en harddrugs is verboden;
  e. Elke vorm van agressief of discriminerend gedrag is verboden.
  Daarnaast is het:
  f. Niet toegestaan om glazen of flessen met of zonder drank mee naar buiten te nemen.
  g. Batavierhuis een cashless omgeving, dus betalingen kunnen alleen via pin worden gedaan.
 4. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen. Stichting het Batavierhuis kan niet aansprakelijk worden gehouden voor diefstal, vermissing en/of beschadigingen van eigendommen.
 5. Voor ieders veiligheid maakt het Batavierhuis gebruik van beveiligingscamera’s met bandopnamen. Iedereen die het Batavierhuis bezoekt, stemt toe in het maken van opnamen. Deze opnamen kunnen als bewijs gebruikt worden. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 6. Je mag eigendommen van het Batavierhuis niet zonder toestemming mee naar buiten nemen, of verplaatsen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten van reparatie of vernieuwing.
 7. Het is verboden op plaatsen te komen binnen het pand, die niet bedoeld zijn voor publiek.
 8. Het is verboden de doorgang in het trappenhuis en bij de nooddeur te belemmeren.
 9. Het Batavierhuis maakt met de artiesten afspraken over fotograferen en filmen. Hierom mag je alleen professionele foto- of filmapparatuur gebruiken als je een schriftelijke goedkeuring kunt overleggen van de desbetreffende artiest of het Batavierhuis. Neem hiervoor contact op met het Batavierhuis via info@batavierhuis.nl.
 10. Het Batavierhuis kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. Je verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat het Batavierhuis of derden een vergoeding verschuldigd is. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draag je bij dezen en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doe je onherroepelijk afstand van het recht je te beroepen op persoonlijkheidsrechten.
 11. Je dient je voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren zodat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien je jezelf hier niet aan houdt, loop je het risico dat je voertuig wordt verwijderd.
 12. Het Batavierhuis houdt rekening met de buren en in de directe omgeving van het Batavierhuis wonen veel mensen. Bezorg onze buren bij het naar binnen en buiten gaan geen overlast.
 13. Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, dan kun je die schriftelijk bij het Batavierhuis melden via info@batavierhuis.nl.
 14. Mocht je je niet houden aan deze huisregels, dan kan dit uitzetting tot gevolg hebben. Van overtreding van de wet, zoals vernieling, diefstal of openlijke geweldpleging wordt altijd aangifte gedaan bij de politie en hierop volgt een ontzegging.

Het Batavierhuis wenst je veel plezier!

Search