Op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Over ons huis, onszelf en alles wat we beleven. Maak het jezelf gemakkelijk en schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Aanmelden
Batavierhuis x NSRT: The Transformers meets NRJO // EP RELEASE
VR
28 JUN
20:0060 min
Concert

Batavierhuis x NSRT: The Transformers meets NRJO // EP RELEASE

Locatie: Concertzaal

The Transformers is een Rotterdamse band die verborgen verhalen van de stad tot leven brengt in nieuwe muziek; net zo bruisend en veelzijdig als de stad zelf. De ervaring met dak- of thuisloosheid van sommige bandleden wordt in deze band getransformeerd tot muziek waarin poëzie, pop, spoken word, improvisatie en jazz samenkomen. Met elkaar geven we een podium aan de ongehoorde stemmen van Rotterdam.

Deze avond vieren we de release van onze eerste EP: New Grounds Sessions! Tegelijk vormt dit concert de aftrap van een bijzondere nieuwe samenwerking met het New Rotterdam Jazz Orchestra. Twee blazers uit het orkest sluiten aan voor een eerste muzikale ontmoeting.
Door deze samenwerking ontstaat er een creatieve uitwisseling tussen muzikanten met diverse achtergronden. Op een speelse manier werken we aan stukken en improvisaties. Door open te staan voor elkaars input creëren we muzikale verdieping die verder reikt dan de som der delen.

In het komende jaar zetten we dit avontuur voort en werken we verder aan gezamenlijk materiaal. North Sea Round Town ondersteunt deze ontwikkeling en geeft The Transformers hiermee de kans om muzikaal te groeien. Met elkaar verkennen we hoe we de stad klank kunnen geven en de verscheidenheid van mensen op het podium en in de zaal kunnen omarmen.

North Sea Round Town (NSRT) en creatieve broedplaats Batavierhuis slaan de handen
ineen om een reeks concerten te presenteren. De serie toont het veelzijdige karakter
van de Batavieren en hun nieuwste projecten. Van schurende jazz tot kleine liedjes,
van folk tot pop, van neo klassiek tot improv.

NSRT is hét jaarlijkse fringe festival van NN North Sea Jazz, dat met meer dan 350
concerten neerstrijkt in Rotterdam. Ontdek de beste jazz, soul, r&b, funk, impro,
electronic, hip-hop en pop op 125 locaties. De 19e editie vindt plaats van 27 juni t/m
14 juli 2024. www.northsearoundtown.nl


The Transformers is a Rotterdam based band that brings the hidden stories of the city to life in new music; just as vibrant and diverse as the city itself. The experience with homelessness of some band members is transformed into music that combines poetry, pop, spoken word, improvisation, and jazz. Together, we give a stage to the unheard voices of Rotterdam.

This evening, we celebrate the release of our first EP: New Grounds Sessions! At the same time, this concert marks the kickoff of a special new collaboration with the New Rotterdam Jazz Orchestra. Two wind players from the orchestra will join for a first musical encounter. This collaboration creates a creative exchange between musicians from diverse backgrounds. In a playful manner, we work on pieces and improvisations. By being open to each other’s input, we create musical depth that goes beyond the sum of its parts.

In the coming year, we will continue this adventure and further work on joint material. North Sea Round Town supports this development and gives The Transformers the chance to grow musically. Together, we explore how we can give the city sound and embrace the diversity of people on the stage and in the audience.

*North Sea Round Town (NSRT) and creative breeding ground Batavierhuis are joining
forces to create a series of concerts. The series shows the versatile character of the
Batavieren and their latest projects. From abrasive jazz to small songs, from folk to
pop, from neoclassical to improv.

North Sea Round Town is the annual fringe festival of NN North Sea Jazz which takes
place in Rotterdam with more than 350 concerts. Discover the best jazz, soul, R&B,
funk, improv, electronic, hip-hop and pop in 125 locations. The 19th edition runs from
27 June to 14 July 2024. www.northsearoundtown.nl

Line-up

Anicet – voice
Branko Valchev – drums
Caiman – voice, guitar
Ching – spoken word
Jerry Alimahomed – guitar
Jorn ten Hoopen – bass
Junior – voice, percussion
Marije van Rijn – voice
Nathalie – voice
Nils van Haften – saxophone, clarinet (NRJO)
Pauline de Vet – voice, violin
Remo van den Berg – percussion
Rob van de Wouw – trumpet (NRJO)


KOOP TICKETS
GERELATEERDE EVENEMENTEN
Zoek