Op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Over ons huis, onszelf en alles wat we beleven. Maak het jezelf gemakkelijk en schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Aanmelden
Aleksandra Tonelli hosts: Gerrit van Putten+Sander Sittig – Klassieke muziek voor viool en piano
ZO
17 MRT
16:00120 min
Concert

Aleksandra Tonelli hosts: Gerrit van Putten+Sander Sittig – Klassieke muziek voor viool en piano

Locatie: Concertzaal

J. Brahms (1833-1897)
Sonante nr. 3

In 1889 voltooide Johannes Brahms zijn derde vioolsonate. Na de première in Wenen prees de locale pers het werk als een verenigd geheel. Een echte Brahms, krachtig en vasthoudend, net als de man zelf, met diepe emoties en zonder enig spoor van morbide sentimentaliteit, geestig zonder zelfverheerlijking, eigenzinnig zonder in genegenheid te vervallen.

H. Wieniawski (1835-1880)
Souvenir de Moscow
Wieniawski schreef het werk in 1853 en is geïnspireerd door zijn ervaringen tijdens een
concerttournee door Rusland. Het stuk bevat levendige en opwindende passages die het
virtuoze karakter van Wieniawski’s werk benadrukken.

Scherzo Tarantella
Scherzo Tarantella" is een virtuoos vioolstuk gecomponeerd door Henryk Wieniawski, een Pools componist en violist. Het werd geschreven in 1855 en staat bekend om zijn levendige en energieke karakter. Het stuk combineert technische uitdagingen met expressieve melodieën en wordt vaak uitgevoerd als een showcase van virtuositeit op de viool.

Maria Theresia von Paradis (1759-1824)
Sicilienne
De Sicilienne (jaar van compositie onbekend) is een charmant muziekstuk dat oorspronkelijk
geschreven was voor piano en later gearrangeerd werd voor verschillende instrumenten en
bezettingen. Het werk staat bekend om zijn gracieuse en lyrische melodie, en het heeft een
rustige, pastorale sfeer.

Niccolò Paganini (1782-1840)
La Campanella
De titel "La Campanella" vertaalt zich van het Italiaans naar "Het Kleine Belletje" in het
Nederlands. Het deel dankt zijn naam aan het opvallende gebruik van een klein, klokachtig
motief dat door het stuk heen klinkt, waarbij het geluid van een rinkelende bel wordt
nagebootst. Dit deel staat bekend om zijn virtuoze en veeleisende vioolpartij, waarin zowel de componist als de uitvoerder hun technische bekwaamheid tonen.

Gabriel Fauré (1845-1924)
Après un rêve
Deze compositie uit 1877 is oorspronkelijk geschreven voor zang en piano. De tekst van het
lied spreekt over een droom die uitkomt en het verlangen om voor altijd in die droom te
blijven. De muziek van Fauré weerspiegelt prachtig de poëtische sfeer van de tekst en wordt
vaak geprezen vanwege zijn lyrische en expressieve karakter.

Pablo de Sarasate (1844-1908)
Habanera
Sarasate was een virtuoze violist en een productieve componist van vioolmuziek. Zijn
"Habanera", geschreven in 1878, is een kort stuk dat de levendige en exotische sfeer van de
habanera-dans vastlegt. Het stuk bevat levendige ritmes, sensuele melodieën en virtuoze
viooltechnieken die de luisteraar meenemen naar de zwoele sfeer van de Cubaanse dans.

Bedřich Smetana (1824-1884)
Z domoviny (From the Homeland- Šárka), geschreven in 1879, vertelt het verhaal van de mythische heldin Šárka uit de Tsjechische legendes. In het stuk hoor je dramatische muzikale elementen die de gebeurtenissen van het verhaal weergeven. Smetana gebruikt het symfonische gedicht als een middel om de luisteraar mee te nemen door de dramatische en emotionele reis van het verhaal.

Biografie Sander Sittig
‘Moonlit lyricism from the keyboard’, ‘una sublime levigatezza sonore’. Pers en publiek over
de hele wereld loven Sander Sittig’s poëtische en persoonlijke pianospel, dat hem tot een van de meest gevraagde Nederlandse pianisten heeft gemaakt. Het zijn ook deze capaciteiten die hem tot de kamermusicus par excellence hebben gemaakt en die voor grote musici reden zijn om Sander Sittig te vragen hen te vergezellen op hun concerten en tournees door heel Europa, in de Verenigde Staten, Japan, China, Argentinië en Israël. Zo speelde hij met meesterviolist Shlomo Mintz o.a. in Shanghai, Istanbul, Genève en Madrid, met de Russische violist Pavel Berman in Jeruzalem en met de winnaressen van de Nederlandse Muziekprijs Liza Ferschtman en Maria Milstein op vele concerten in Nederland, maar ook in Brussel, Bratislava en op festivals in Zwitserland en Oostenrijk. Sander Sittig werd opgeleid bij meesterpedagoog Jan Wijn. Al tijdens deze studie werd hij uitgenodigd om als solist in Beethovens Vijfde Pianoconcert zijn debuut te maken in De Doelen in Rotterdam, en maakte hij radio- en tv-opnamen. Daarna volgden onderscheidingen op het Tromp Concours (Eindhoven), alsmede in Epinal, Rome en Palm Beach.

Biografie Gerrit van Putten
Gerrit van Putten begon op zesjarige leeftijd met vioollessen en genoot in zijn jeugdjaren zijn
opleiding bij onder andere Joyce Tan en Herman Krebbers. Toen hij 10 jaar oud was werd hij
na een succesvolle auditie toegelaten in de Jong Talent vooropleiding van het Arnhems
Conservatorium en studeerde daar bij Anna Wiersum. Vanaf zijn veertiende vervolgde hij zijn
vioolstudie aan het Rotterdams Conservatorium. Daar studeerde hij in de beroepsopleiding hij bij Natasja Morozova, András Czifra en Gordan Nicolic en behaalde aldaar zijn Bacheror- en Masterdiploma.
Als solist Gerrit van Putten speelt recitals met pianisten Sander Sittig, Sara Guitiérrez
Redondo. Ook geeft hij met enige regelmaat concerten met violiste Charlotte Potgieter. Ook is hij violist van het Tango Ensemble “Quinteto Irreal” met onder andere componiste en pianiste Aleksandra Tonelli. Met dit ensemble heeft hij een cd uitgebracht.
Naast zijn activiteiten als uitvoerend violist heeft Gerrit een bloeiende lespraktijk waar hij
lesgeeft aan getalenteerde studenten. Gerrit heeft tweemaal het InterProvinciaal Muziekconcours gewonnen.

==

J. Brahms (1833-1897)
Sonata No. 3

In 1889, Johannes Brahms completed his third violin sonata. After the premiere in Vienna, the local press praised the work as a unified whole. A true Brahms, powerful and resolute, mirroring the man himself, with deep emotions and no trace of morbid sentimentality, witty without self-aggrandizement, eccentric without falling into affection.

H. Wieniawski (1835-1880)
Souvenir de Moscow
Wieniawski composed the piece in 1853, inspired by his experiences during a concert tour in Russia. The work includes lively and exciting passages that emphasize the virtuosic nature of Wieniawski’s compositions.

Scherzo Tarantella
"Scherzo Tarantella" is a virtuoso violin piece composed by Henryk Wieniawski, a Polish composer and violinist. It was written in 1855 and is known for its lively and energetic character. The piece combines technical challenges with expressive melodies and is often performed as a showcase of violin virtuosity.

Maria Theresia von Paradis (1759-1824)
Sicilienne
The Sicilienne (composition year unknown) is a charming musical piece originally written for piano and later arranged for various instruments and ensembles. The work is known for its graceful and lyrical melody, creating a calm pastoral atmosphere.

Niccolò Paganini (1782-1840)
La Campanella
The title "La Campanella" translates from Italian to "The Little Bell" in English. The section earns its name from the prominent use of a small, bell-like motif throughout, imitating the sound of a ringing bell. This section is renowned for its virtuosic and demanding violin part, showcasing both the composer and the performer’s technical prowess.

Gabriel Fauré (1845-1924)
Après un rêve
Composed in 1877, this piece was originally written for voice and piano. The song’s lyrics speak of a dream coming true and the desire to remain in that dream forever. Fauré’s music beautifully reflects the poetic atmosphere of the text and is often praised for its lyrical and expressive character.

Pablo de Sarasate (1844-1908)
Habanera
Sarasate was a virtuoso violinist and a prolific composer of violin music. His "Habanera," written in 1878, is a short piece capturing the lively and exotic atmosphere of the habanera dance. The composition features lively rhythms, sensual melodies, and virtuosic violin techniques, transporting the listener to the sultry ambiance of the Cuban dance.

Bedřich Smetana (1824-1884)
Z domoviny (From the Homeland – Šárka), written in 1879, narrates the story of the mythical heroine Šárka from Czech legends. The piece incorporates dramatic musical elements that depict the events of the story. Smetana uses the symphonic poem as a means to take the listener through the dramatic and emotional journey of the tale.

Biography Sander Sittig
‘Moonlit lyricism from the keyboard,’ ‘una sublime levigatezza sonore.’ Press and audiences worldwide praise Sander Sittig’s poetic and personal piano playing, making him one of the most sought-after Dutch pianists. These abilities have also established him as a chamber musician par excellence, leading prominent musicians to invite Sander Sittig to accompany them in concerts and tours throughout Europe, the United States, Japan, China, Argentina, and Israel. He played with master violinist Shlomo Mintz in Shanghai, Istanbul, Geneva, and Madrid, with Russian violinist Pavel Berman in Jerusalem, and with the winners of the Dutch Music Prize Liza Ferschtman and Maria Milstein in numerous concerts in the Netherlands and abroad. Sander Sittig received training from master pedagogue Jan Wijn. During this period, he was invited to make his debut as a soloist in Beethoven’s Fifth Piano Concerto at De Doelen in Rotterdam, and he recorded for radio and television. Subsequently, he received awards at the Tromp Competition (Eindhoven) and in Epinal, Rome, and Palm Beach.

Biography Gerrit van Putten
Gerrit van Putten began violin lessons at the age of six and, during his youth, received training from teachers such as Joyce Tan and Herman Krebbers. At the age of 10, after a successful audition, he was admitted to the Young Talent preparatory program at the Arnhem Conservatory, studying with Anna Wiersum. From the age of fourteen, he continued his violin studies at the Rotterdam Conservatory, where he studied in the professional program with Natasja Morozova, András Czifra, and Gordan Nicolic, obtaining his Bachelor’s and Master’s degrees. As a soloist, Gerrit van Putten performs recitals with pianists Sander Sittig, Sara Guitiérrez Redondo, and regularly gives concerts with violinist Charlotte Potgieter. He is also a violinist in the Tango Ensemble "Quinteto Irreal," featuring composer and pianist Aleksandra Tonelli. With this ensemble, he has released a CD. In addition to his activities as a performing violinist, Gerrit maintains a thriving teaching practice, instructing talented students. Gerrit has won the InterProvincial Music Competition twice.


KOOP TICKETS
GERELATEERDE EVENEMENTEN
Zoek