Resonance Training weekend workshop
ZA
04 JUL
10:00360 min
Workshop

Resonance Training weekend workshop

Locatie: Batavierhuis Rotterdam

Scroll down for English

Resonance Training voor musici: een speciale weekend workshop waarin je de beginselen van de Resonance Training leert toepassen op musiceren. Neem daarom je instrument mee!

RESONANCE TRAINING is een klank-georiënteerde training voor musici van alle instrumenten en stijlen. Hoe beweegt je lichaam zich zo, dat jouw klank daadwerkelijk de muziek uitdrukt zoals jij die voelt? Zonder moeite, met het gevoel van onbeperkte vrijheid? In deze workshop, geleid door gecertificeerd Resonance coach Yanna Pelser, leer je welke impact lichamelijke vrijheid kan hebben op jouw spel. En andersom: wat het horen van klank voor invloed op de kwaliteit van jouw lichaamsbewegingen heeft. Horen en bewegen gaan hand in hand voor de musicus, en kunnen daarom nooit van elkaar worden gescheiden in lichaamswerk.

De klank is de beste choreograaf van muzikale beweging. Door deze training verbinden we horen met bewegen door middel van klankwaarneming en fysieke lichaamsoefeningen. Basisprincipes zijn horen en lichaamsbalans.

WAAROM BALANS? Balans geeft ons als musici de mogelijkheid tot het creëren van een open klank die zelf-ondersteunend is en een grote resonantie heeft.
WAAROM RESONANTIE? Door resonantie kunnen we de emotie van de muziek communiceren: we zetten alles in en rondom ons, inclusief ons publiek, in beweging/trilling.IN DE WORKSHOP LIGT DE FOCUS OP:

• Het waarnemen van het hele lichaam en haar muzikaliteit

• Gevoel voor de relatie tussen klank, ruimte en lichaamsbeweging

• Moeiteloos musiceren betekent een resonantie-rijke klank

• Hoe ga je om met druk of stress op het podium?

• De eigen muzikale potentie meer en meer vergroten/ naar buiten bewegen

• Hoe kunnen we onze manier van studeren optimaliseren?

Er zal 1,5 meter afstand bewaard worden tussen de aanwezigen. Beperkt aantal deelnemers is mogelijk

www.resonanzlehre.nl/workshop

*RESONANCE TRAINING is a sound oriented training for musicians of all instruments and styles. How do you move your body in such a way, that your feeling for the music is truly expressed in your sound? Without effort, with a feeling of limitless freedom? 

In this workshop, guided by certified Resonance coach Yanna Pelser, you will learn what the impact of physical freedom can be on your playing. And vice versa: what the perception of sound can do with the quality of your body movements. Hearing and moving go hand in hand for the musician, and can never be seperated from eachother when we do body work.

The sound is the best choreographer for musical body movement. Through this training we make the body more receptive to sound through physical body exercises and sound awareness. Basic tools are hearing and body balance.
WHY BALANCE? Balance gives us as musicians the possibility to create an open sound which is self-supporting and high in resonance.
WHY RESONANCE? Through resonance we can communicate the emotion of the music: we put everything in and around us, including our audience, into motion/vibration.
*

IN THE WORKSHOP WE FOCUS ON:

• Awareness of the whole body and its musicality

• Sense for the relation between sound, room and body

• Effortless music-making means a resonant sound

• How to deal with pressure or stress on stage

• Open more and more the own musical potential

• How can we optimize the way we practice?*
www.resonanzlehre.nl/english*


> BESTEL TICKETS
Blijf op de hoogte

Wij houden ook niet van spam, dus we maken onze nieuwsbrief informatief en relevant. Je kunt je elk gewenst moment afmelden, via de link in de nieuwsbrief. En natuurlijk komen je gegevens niet verder dan onze mailinglijst. Volg ons ook op social media, via de footer.

Bedankt voor je aanmelding op de nieuwsbrief van het Batavierhuis. Je ontvangt een e-mail om je registratie te bevestigen. Daarna houden we je met plezier op de hoogte.
Zoeken